home

6 Februari 2016 - Kinderoptocht

9 Februari 2016 - Landgraaf Optoch

Optoch verplaatst naar zondag 14 februari

februari 9th, 2016

Na het ter elfder ure afgelasten van de optocht op carnavalsdinsdag heeft het bestuur van de stichting Landgraaf Optoch diezelfde middag nog in spoed-overleg bij elkaar gezeten. In deze bijeenkomst is (ook in overleg met burgemeester Vlecken) besloten om de Landgraaf Optoch alsnog te laten trekken op zondag 14 februari. Halfvasten was geen optie omdat op diezelfde dag ook in Landgraaf (Rimburg) de Einzelgänger optocht gehouden wordt. Natuurlijk zal de optocht van zondag niet helemaal dezelfde zijn als de geplande optocht van carnavalsdinsdag, maar de organisatie wil in ieder geval alle ingeschreven deelnemers en zeker ook de prinsen van Landgraaf (stadsprins Erik I voorop…) de gelegenheid bieden om toch nog in de Landgraaf Optoch te schitteren. De vertrektijd en de route zijn hetzelfde als normaal (vertrek 13.11 uur vanaf de Markt in Schaesberg), maar we hopen natuurlijk dat het weer stukken beter zal zijn dan dat van dinsdag…

17022015@160615

Alle eerder ingeschreven deelnemers zullen door de organisatie benaderd worden i.v.m. hun mogelijke deelname aan de stoet van zondag. Het is niet mogelijk om alsnog in te schrijven als je niet al eerder op de deelnemerslijst van de afgelaste Optoch stond. Hou voor de meest actuele informatie ook onze facebookpagina in de gaten.

Dus: tot ziens bij de 15e Landgraaf Optoch op zondag 14 februari!

Waarom de Optoch afgelast werd

februari 9th, 2016

Op dinsdagochtend is er overleg geweest tussen de organisatie en burgemeester Vlecken van Landgraaf. In dat overleg is rond 11 uur besloten om de Optoch door te laten gaan, ondanks de waarschuwingen voor harde windstoten. De burgemeester heeft toen wel aangegeven dat hij een externe deskundige vóór het vertrek van de optocht zou laten kijken naar de hoge wagens. Deze zouden dan mogelijk niet mee kunnen rijden in de stoet.

Rond 12.30 uur lag er een advies van de veiligheidsregio dat, gelet op de te verwachten hoge windsnelheden tussen 13 en 15 uur, wagens hoger dan 2,5 meter beter niet zouden deelnemen aan de optochten. Een externe deskundige die op verzoek van de burgemeester een aantal wagens in Landgraaf bekeken heeft, kwam tot hetzelfde advies. Omdat ongeveer 80% van de deelnemende wagens in de stoet echter minimaal 2,5 meter hoog is, heeft de organisatie in goed overleg met de burgemeester besloten om de Optoch alsnog in zijn geheel af te gelasten.

Optoch-vlag bestellen?

januari 16th, 2016

Laat zien dat je een echte Optoch-fan bent en hang de optoch-vlag uit!

Meer weten of bestellen? Klik hier.