home
Ganse kloon of haove gek,
in ’t Optoch-circus is dieng plek!

Geen Kinderoptocht in 2023!

13 februari 2024 - Landgraaf Optoch

Geschiedenis

17 mei, 2012

Al lang voor het ontstaan van de gemeente Landgraaf (in 1982) werden er in de voormalige gemeentes Schaesberg en Nieuwenhagen en Ubach over Worms carnavalsoptochten georganiseerd. In Ubach over Worms trok de optocht op zondag; in de beide andere kleine gemeentes trokken de optochten op carnavalsdinsdag door de straten – hemelsbreed op sommige plekken slechts een paar honderd meter van elkaar verwijderd. De optochten van Ubach over Worms en Nieuwenhagen waren meer lokaal gericht dan die van Schaesberg. De laatste trok deelnemers en bezoekers uit de hele regio.

In de jaren ’70 is er een keer een poging gewaagd om één grote optocht te laten trekken van Rimburg tot op ’t Eikske (twee uiteinden van de huidige gemeente Landgraaf). Door de te grote lengte van de route bleef het bij een eenmalig experiment.

De gemeentelijke herindeling in 1982 maakte van Ubach over Worms, Nieuwenhagen en Schaesberg kernen van de nieuwe gemeente Landgraaf – de aparte optochten bleven echter naast elkaar bestaan; elk met hun eigen doelgroep en karakter.

Pas in 2001 werd door de toenmalige wethouder van cultuur van de gemeente Landgraaf het idee geopperdom te trachten één grote optocht voor Landgraaf te organiseren.
Uiteraard bleken er voor- en tegenstanders voor zo’n optocht te zijn. Ook de infrastructuur van Landgraaf, in de vorm van een aantal bruggen, bleek een onoverkomelijk obstakel te vormen. Daardoor vielen de kernen Ubach over Worms en Rimburg als deel van optochtroute al vlug af.
Na veel overleg werd uiteindelijk besloten om de bestaande optochten in Schaesberg en Nieuwenhagen op carnavalsdinsdag samen te smelten tot de “Landgraafoptocht”. De optochten in Ubach over Worms en Rimburg op carnavalszondag bleven in de huidige vorm bestaan. Beide kernen spraken echter wel de intentie uit om mee te werken aan de Landgraafoptocht.

Natuurlijk waren er heel wat knelpunten op te lossen: In welke richting zou de optocht moeten trekken (m.a.w. waar zou het eindpunt komen te liggen?) – wat zou dit betekenen dit voor de lokale horeca-gelegenheden – hoe lang zou de route moeten worden – en vooral: wie zou de optocht gaan organiseren?
De bestaande stichting optochtcomité Nieuwenhagen en het optochtcomité van d’r Schaesbergse Vasteloavends Verein sloegen de handen ineen en namen de uitdaging op zich.

Er werden werkgroepen ingericht die de afzonderlijke problemen te lijf gingen en die er voor zorgden dat op 12 februari 2002 de eerste ‘Landgraaf Optoch’ kon trekken. Het werd meteen een groot succes. Toen ook in 2003 bleek dat de nieuwe formule werkte, is in de zomer van 2003 de stichting Landgraaf Optoch opgericht om ook voor de toekomst te kunnen garanderen dat er op carnavalsdinsdag een optocht van hoge kwaliteit door de straten van Landgraaf zal trekken.