home
Op d’r diensdig doën vier hei get dols,
dea Optoch makt gans Landgraaf stols!

Geen Kinderoptocht in 2023!

21 februari 2023 - Landgraaf Optoch

Stichting Landgraaf Optoch

20 oktober, 2018

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Saskia Pennartz – voorzitter
Richard Jongen – secretaris
Roger Huntjens – penningmeester

De werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd in werkgroepen die aangestuurd worden door een coördinator.
De volgende werkgroepen zijn actief:

Organisatie
Ruud Westerman (coörd), Ben Rohan, Ivo Pirovano, Hub Janssen, Sven Meijer

Kinderoptocht
Saskia Pennartz (coörd.), Maurice Rohan, Angeliek Pirovano

Wagencomité/materiaalcommissie
Leo Pennartz (coörd.), Sjaak Pirovano, Jos Haan, Ivo Pirovano

PR
Ton Pagen (coörd.)

Financiën
Roger Huntjens (penningmeester)

Secretariaat
Richard Jongen (secretaris), Ruud Westerman (2e secr.)

Ereleden: Harrie Berg, Hub Arets, Karel Hinskens, Leo Rohan (+)