home
Ganse kloon of haove gek,
in ’t Optoch-circus is dieng plek!

Geen Kinderoptocht in 2023!

13 februari 2024 - Landgraaf Optoch

Wat te doen bij schade?

27 februari, 2023

Een ongeluk zit in een klein hoekje, en zeker tijdens een druk bezocht evenement als de Landgraaf Optoch. Let in de drukte dus extra goed op uw spullen!

De stichting Landgraaf Optoch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die door deelnemers aan de optocht wordt toegebracht aan eigendommen van toeschouwers of omwonenden. Bij de inschrijving hebben alle deelnemers zich akkoord verklaard met het reglement, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat men voorzichtig moet zijn met het uitgooien van versnaperingen en spullen vanaf de carnavalswagens. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan, dan is men daar als deelnemer zelf aansprakelijk voor.

Hebt u als toeschouwer of omwonende schade geleden door toedoen van één van de optochtdeelnemers? Probeer dan de betreffende persoon of groep direct hierop aan te spreken. Lukt dat niet, dan kunt u de naam van de groep of het deelnemersnummer doorgeven aan de organisatie. Via ons krijgt u dan de contactgegevens van de betreffende deelnemer om de schade verder zelf af te handelen. Deelnemers weten dat hun contactgegevens in voorkomende gevallen hiervoor gebruikt kunnen worden.