home
Ganse kloon of haove gek,
in ’t Optoch-circus is dieng plek!

Geen Kinderoptocht in 2023!

13 februari 2024 - Landgraaf Optoch

Aansprakelijkheid

17 mei, 2012

De stichting Landgraaf Optoch is niet aansprakelijk voor schade die door deelnemers aan (eigendommen van) bezoekers of omwonenden van de optochtroute wordt toegebracht. Dat geldt ook voor schade die aan (eigendommen van) deelnemers of deelnemende voertuigen ontstaat als gevolg van deelname aan de optocht.

In alle gevallen zal dit moeten worden gemeld bij de eigen W.A.-verzekering van de veroorzaker. In het geval dat de veroorzaker niet bekend is, zal de stichting Landgraaf Optoch voor zover mogelijk alle medewerking verlenen om zulks te achterhalen (bijvoorbeeld door het verstrekken van gegevens van de contactpersoon behorende bij een deelnemersnummer).

Zie hiervoor ook het reglement en de privacy-verklaring bij inschrijving voor de optocht.

Voor personen die schade geleden hebben, zie deze pagina.