home
Ganse kloon of haove gek,
in ’t Optoch-circus is dieng plek!

Geen Kinderoptocht in 2023!

13 februari 2024 - Landgraaf Optoch

Uitgooien

15 februari, 2020

Om ongelukken tijdens het uitgooien van snoep te voorkomen, is het raadzaam om voor voldoende begeleiding naast de wagens te zorgen. Zie hiervoor ook het reglement van de optocht. Gooi liever geen sinaasappels of zware voorwerpen uit; dit kan mensen ongewild verwonden. Mocht er door het uitgooien van snoep of andere zaken schade ontstaan, dan ben je daar als deelnemer zelf aansprakelijk voor.

Het strooien met zgn. Holipoeder is vanwege de lichte ontvlambaarheid van dit materiaal ten strengste verboden! Ook het verspreiden van confetti met een mechanisch aangedreven confetti-kanon is verboden.

Op de helft van de route en aan het eindpunt staan grote papiercontainers waarin lege dozen kunnen worden gedeponeerd. Wij verzoeken deelnemers dan ook dringend om geen lege dozen langs de route te gooien.  Overtreding van dit gebod kan leiden tot uitsluiting van deelname aan komende optochten. Gooi ook geen lege, glazen drankflesjes (Flügel, Jägermeister) op straat. De scherven hiervan kunnen kinderen verwonden bij oprapen van snoep.