Aansprakelijkheid

De stichting Landgraaf Optoch is niet aansprakelijk voor schade die door deelnemers aan (eigendommen van) bezoekers of omwonenden van de optochtroute wordt toegebracht. Dat geldt ook voor schade die aan (eigendommen van) deelnemers of deelnemende voertuigen ontstaat als gevolg van deelname aan de optocht.

In alle gevallen zal dit moeten worden gemeld bij de eigen W.A.-verzekering van de veroorzaker. In het geval dat de veroorzaker niet bekend is, zal de stichting Landgraaf Optoch voor zover mogelijk alle medewerking verlenen om zulks te achterhalen (bijvoorbeeld door het verstrekken van gegevens van de contactpersoon behorende bij een deelnemersnummer).